Látogatottság

 

FöldeákIntézmények

 

Návay Lajos Általános Iskola

 
Igazgató
Tóth Imre
Igazgató-helyettes
Mellák Etelka
Elérhetőségek
Postacím: 6922-Földeák, Zárda u. 18-20.
Telefonszámok:
Igazgató     (tel-fax) 62/294-266
1.sz.épület (Zárda u.18-20.) 62/524-050
2.sz. épület (Szt. László tér 2.) 62/294-482
3. sz. épület (Gagarin u.1.) 62/524-055
E-mail: nlai@invitel.hu


A település általános iskolájában 27 szakképzett pedagógus tanít. Évente 330-340 diák tanul az iskola falai között. Évfolyamonkénti tanulólétszám 35-52 között változik. Elhelyezésüket 17 tanterem és szaktantermek  (természettudományi, számítástechnikai, nyelvi laborral felszerelt terem) szolgálja. Az informatika oktatást 22 számítógép segíti. A 8. osztályt elvégzők 10%-a gimnáziumban, 50-60%-a szakközépiskolában, 30%-a szakmunkásképző intézetekben tanul. Elsősorban Makón, Hódmezővásárhelyen, de néhányan Szegeden. A lakosság iskolázottsági szintje a legjobbak között van, akár a nyolc osztályt elvégzők arányát, akár a közép- vagy felsőfokú végzettségűek számát vesszük alapul. Örvendetes tény, hogy folyamatosan növekszik a felsőfokú tanintézményekbe felvételizők és felvételt nyertek aránya.

 

Művelődési Ház és Könyvtár

 

Igazgató
Búzásné Vizi Judit

 
Elérhetőségek:
Postacím: 6922-Földeák, Szent László tér 15-16
Telefonszámok:
Művelődési Ház: 62/524-072
 Könyvtár          62/524-070
E-mail: muvhaz@muvhaz-foldeak.koznet.hu


A Művelődési Ház épülete az 50-es évek végén épült nagy alapterülettel, majd a 60-as évek közepén épült mellé a szárnyépület.1989-ben újították fel.
A Művelődési Ház 250 fő befogadására alkalmas nagyteremmel, színpaddal, három kisebb teremmel, nagy aulával rendelkezik. A nagyteremben működik a mozi, s ez a helyiség a helye a nagyobb szabású rendezvényeknek, bálaknak. A kisebb termek, és az aula a legkülönfélébb rendezvényeknek ad otthont. Hogy csak pár kerüljön említésre: kiállítások, kisebb közösségi rendezvények, megbeszélések, találkozók.


Az udvaron lakodalmi rendezvények céljára épült épület van a hozzá tartozó főzőhelyekkel, kiszolgáló épületekkel.


A Ház közösségi térként, szolgáltató - hagyományőrző jelleggel működik. E feladatok ellátását két népművelő végzi.

 

A Könyvtár A Művelődési Ház oldalszárnyának emeletén van elhelyezve, 18000 kötettel két szakképzett könyvtárossal várja az olvasni-kikapcsolódni vágyókat. A Könyvtár nemcsak a hagyományos értelemben vett kölcsönzőhely, hanem egyben a község közösségi életének egyik fontos tere is.


Az olvasáson kívül lehetőség van színvonalas zenehallgatásra is, napi, heti, havi lapok olvasására. Fiatalok, idősek előszeretettel látogatják, s tanúja volt már nem egy lakossági szerveződésnek, civil szervezet "születésének" is.

 

Körjegyzőségi Hivatal

 

Körjegyző
Wéberné Bandur Rozália

 
Elérhetőségek:
Postacím: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszámok: 62/524-092, 62/524-093
E-mail címek:
- univerzális: foldeak@csmkozig.hu
- polgármester-körjegyző: foldeak_titkarsag@invitel.hu
- adócsoport: foldeak_ado@invitel.hu
- pénzügyi csoport: foldeak_penzugy@invitel.hu
- szociális igazgatás-műszaki ea.: foldeak_szocig1@invitel.hu
- szociális igazgatás (anyakönyvvezetők, népesség): 
   foldeak_szocig2@invitel.hu

 

Óvoda

Vezető óvónő
Herczeghné Varga Anikó

Elérhetőségek
Postacím: 6922-Földeák-Zárda u.22.

Telefonszám: 62/524-040.

E-mail: foldeakovi@vnet.hu

 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

 

Intézményvezető
Vizhányóné Kurunczi Henrietta

 

 

 

Védőnői Szolgálat

 

Postacím: 6922-Földeák, Szent László tér 8.

Telefonszámok: 62/524-538.

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Postacím: 6922-Földeák, Szent László tér 8.

Telefonszám: 62-295-022.

 

 

 

 

Öregek Napközi Otthona

Postacím: 6922-Földeák,Zárda u.2.

Telefonszám:62/295-463.

Bölcsőde

Postacím: 6922-Földeák, Vásárhelyi u.4.

Telefonszám: 62-295-462.

 

 

 

 

 


Földeák logó

 


Ajánló

 


copyright © 2005 - 2008